N derby da tröpes emoziuns se röa söl 2-2
N cösta domënia á l'Us Rina soghè l derby cuntra la Val Badia. Na partida dër importanta por intrames les scuadres che adora ciamo valch punc por arjunje la salvëza de categoria. Les scuadres mët atira man cun n ritm dër alt, i ghesc è bugn da cheriè valch aziun da gol deperpo che l Rina aspeta da ji n cuntrapè cun söes fasces asveltes. Ara döra fina al 27 minut che al toma l pröm gol. N beliscimo gol dapert de Schrott Max. Por chi che á odü la partida dl ultima edema, Real Madrid - FC Bayern el feter na copia dl aziun de Marcelo che á spo portè al 3-1 por l Real. Schrott abina l coran y cun na bela driblada sciampl danter dui defensurs fora roan insciö su dan al portier. Cun na trata tl pröm piz metl le palè te rëi por l 0-1. Püch do l gol el indo Schrott che á na gran ocajiun, mo incösc iade el l portier Luca che ti dij de no cun n gran intervënt. Sön cösta el l Rina che se descëda y cun n bel gol avaliëia i padruns de ciasa indo l resultat. Frenes abina l palè y cun n beliscimo passaje tl büsc metl Klaus sú dan porta. Na trata angolada tl secundo piz porta l resultat söl 1-1. Ti ultimi minuc dl pröm tomp el ciamó l Rina che proa da anüzè l bun moment y da segnè, mo deplü ocajiuns ne ciafa nia so travert. Les döes scuadres ladines po ji a palsè. Tl scomënciamënt dl secundo tomp el inant i padruns de ciasa che chir l gol dl vantaje. Cun na bela aziun se porta Matthias da na pert jö, mo so passaje amez ne l capitan Andreas nia bun da concretisè. Ince na bela poniziun de Manuel, che Manfred mët de cè püch sura porta fora ne cambia nia l resultat. L Rina ne segna nia y insciö el indo la Val Badia che ciafa plü coraje. La miú ocajiun è chëra che a fin partida á ince fat plü discusiuns. Manuel C. tira na poniziun da bun vint metri. L palè röa sön la traversa, jö te ciamp y indo fora te area olache n defensur dl Rina l tira demez. Sce l palè ê daidete o defora dla linea el rie da dí. Les minunghes do partida va alado di corusc dles malies sanbëgn tröp indalater. L arbiter che ê te na bona posiziun na nia odü l palè daite dla linea de porta y lascia ji inant l jüch. Magari el les telecameres dla Televijiun Ladina che se pó dè definitivamënter segurtè dl fat tla proscima trajmisciun. Insciö vara inant y ara döra fina al 73 minut por che i tröc spetadus se pó ndo ralegrë de n gol. N passaje falè da pert dl Rina mët n atacant dl' ACD n aziun. Cösc crossëia amez area olache Stampfer M. è bun da spizorè l palè te porta. 1-2 por i ghesc. L Rina dá ndere indo atira resposta. Cun l gol dl dè el Hans Peter che avaliëia indo l resultat. Süa poniziun da valch meter sot l mezciamp va alta sura compagn y aversar y ciafa ala fin l tru tla incrujada dl piz lunch. N gran gol dl defensur dl Rina. Ti ultimi minuc dla partida el intrames les scuadres che se proa dassën por arjunje l gol dla devënta mo de bones aziuns ne saltel nia plü fora. Insciö se röera söl 2-2 che ala fin è ince resultat iüst.

L Rina sogará la proscima partida de sabeda fora de ciasa cuntra l Vintl.

Formaziun:
1) Promberger L., 2)Facchini,3)Huber T.,4)Mellauner,5)Rungger HP, 6)Rungger M., 7)Winkler M.,8) Gasser D., 9)Frenes, 10)Promberger K., 11)Ferdigg A. (C)

Cambi:
46. minut, Facchini-Promberger M.
62. minut, Rungger M. - Gatterer'
81. minut, Gasser - Ploner Filip

Goi:
27. minut, Schrott Max 0-1
31. minut, Promberger K. 1-1
73. minut, Stampfer M. 1-2
83. minut, Rungger HP 2-2

 
TORSCHÜTZEN
US RINA
 Klaus

9

 Andreas F.

 7 

 Manuel M.

3

 Daniel F.  

3

 Thomas H.

1

 Lorenz

1

 Filip P.

1

 Dennis

1

 Hanspeter

1

 Christian F.

1

 Matthias W.

1

 Manfred P.

1Volksbank