Unsere Sponsoren


N punt porom
Na partida da ngröm de goi y tröpes emoziuns, 3-3
La partida pëia atira ia a cënt al'ora. Bele do da dui minuc passa i patruns de ciasa n vantaje. Roman tira na puniziun da bun 30 metri che se arbassa al dërt momënt y röa insciö do l portier te porta por l 1-0. Ara ne döra nia n minut y l Rina se fej indo prigorus. David abina l palé fora d'area, se porta inant y cun na trata sëcia atocl la stangia de porta. Püch dedo toml spo l secundo gol, al è l cuarto minut soghé. Incösc iade el l Vintl che tira na puniziun cuntra porta. L palé passa inanter compagn y aversar fora y ciafa ala fin l tru te porta, 1-1. Al 15. minut passa i aversars n vantaje cun na copia identica dl pröm gol, indo è na puniziun fatala, 1-2. L Rina descmostra orenté y tol sëgn la partida tles mans, mo deplü de bones ocajiuns ne vëgn nia anüzades y insciö resta l resultat fina ala fin dl pröm tëmp söl 1-2 por i aversars. Tla secunda fraziun de jüch el i patruns de ciasa che alza ciamó niade l ritm y al 55. minut gareta l gol dla parité. Marco H. mët n aziun Andreas cun n palé che despassa la defenjun aversara, cösc dribla l portier y a porta öta pol mëte a sëgn so pröm gol sajonal, 2-2...ennant


Pröms minuc fatai
Ndo degügn punc fora de ciasa, 2-1 cuntra l Sest
L’Rina pëia ia mal te partida, tröc fai banai di sogadus ladins ti dá coraje ai aversars che vëgn da deplü desfates. Insciö el i patruns de ciasa che röa bele ti pröms minuc a deplü ocajiuns da gol. Al 22. Minut mess la defenjun dl Rina ti la zede y subesc l 1-0. L’atacant aversar è bun da controllé n traversun da na pert ite y cun na trata al joré potënta mëtl l palé te porta. L Sest druch dassën inant y te deplü ocajiuns el i sogadus dl Rina che salva l resultat. Inpormo ala mesora e lince i ghesc che se descëda y mët man da soghé. Cun deplü de beles sogades röa l Rina a conclujiuns prigoroses. David y Daniel cun trates fora d’area olache l portier mess se fa lunch por tigní l resultat y cun n colp de cé de Klaus olache l portier fej n mez miraco. Te cösta fasa ses l Rina merité l gol dla parité. L discurs dl alenadú Georg ntratan la pausa porta früc. L Rina pëia ia cun gran druch tl secundo tëmp y tign l palé tla pert de ciamp aversara.  La miú ocajiuns á Daniel, söa trata da fora d’area se arbassa do l portier y atoca la traversa. L palé röa sön linea de porta y spo trat demëz dan defensur. Propi tla miú fasa dl Rina ti garetl ai aversars l secundo gol. N cuntrapé se porta i sogadus da na pert jö y cun na trata angolada tl piz lunch cambia l resultat, 2-0. I ladins ne la dá nia sö. Andreas abina l palé t’area y cun na finta se portl ite cuntra porta. L defensur è ma plü bun dal archité cun n fal. La trata dal önescmetri de David è prezisa, 2-1. L Rina proa da chirí l secundo gol, mo cuntra na defenjiun stlüta ne ciafa i sogadus degun meso por passé. L Sest aspeta ai cuntrapé y te deplü ocajiuns á i sogadus aversars l 3-1 söl pé...ennant


Devënta importanta cun Olang

I trëi punc resta te mans ladines, 1-0
N ciarü fit cüra dan partida l ciamp sportif, insciö nel die nia tler sce al vëgn soghé o nia. Al dër moment se alza les niores y l arbiter pó sciüré l fisch inizial.  Ntrames les scuadres ne rischia tla pröma fasa nia tröp. De bones ocajiuns da gol el insciö pücies da odëi. L tomp passa y plan plan se daür les scuadres. Les prömes ocajiuns ti gareta ai patruns de ciasa, mo sön deplü traversuns el i atacanc che né nia bugn da deloje l palé te porta. Püch dan la fin dl pröm tomp el ince i ghesc che se lascia odëi. La miú ocajiun á l Valdaura sön poniziun da piz. Michael R. scvirgolëia l palé cuntra söa porta y cun n gran intervënt sön linea de porta salva l portier Michael M. l resultat. Tl secundo tomp ne cambia la partida nia. Les scuadres se neutralisëia öna cun l’atra, ocajiuns prigoroses nel die nia da odëi. A mesa l secundo tomp ti gareta al Rina l gol dla devënta. Cun na bela aziun ti scampa Andreas y Klaus a sü marcadus, cösc ultimo ciafa l palé al limite d’area y cun na trata prezisa tl piz lunch sëgnl so pröm gol sajonal. Sëgn el l Valdaura che alza l ritm y chir l gol dla parité. L Rina mess te cösta fasa de jüch se defëne y á ince fortüna. Bëgn dui iadi atoca i aversars cun trates fora d’area la traversa de porta. Ti ultimi minüc se equilibrëia indo l jüch y Klaus á l ocajiun por segné so secundo gol, mo la trata de ciamp è debla y massa zentrala. Insciö se röa la partida sön l 1-0 y cun trëi punc importanc por l Rina.

 

Volksbank long